BESTUUR

Het huidige bestuur van de VOPET bestaat uit van links naar rechts: (achterste rij: Ad van Loon, algemeen bestuurslid; Cees Westbroek, penningmeester en Bob Hendriksen, secretaris. Op de voorste rij de heer Joop den Haan, redacteur van de Pontonnier en Henk Becks, voorzitter. 

Het bestuur van de VOPET bestaat momenteel uit vijf leden. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Het bestuur komt vier keer per jaar voor een bestuursvergadering bijeen. De bestuursvergaderingen vinden plaats bij 105 Geniecompagnie Waterbouw aan het Engelense Gat. Dit is tenslotte onze moedereenheid. Het bestuur is aanwezig bij het afsluiten van het Pontonniersexamen en assisteert Neptunus bij de ceremonie waarbij de geslaagden worden gedoopt. Het bestuur is aanwezig te Cuijk tijdens de Vierdaagse festiviteiten. Het bestuur is op verzoek van leden aanwezig bij belangrijke familiefestiviteiten, bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij de uitvaart van leden. Het bestuur organiseert op verzoek van leden, gezamenlijk met hen, bijzondere activiteiten.

VOORZITTER SECRETARIS
 
PENNINGMEESTER
     
Dhr H.J.W. Becks Dhr J.H. Hendriksen Dhr. C.W. Westbroek

IJsvogel 73

5262 WH VUGHT

Om te mailen voorzitter@vopet.nl

tel: 073-6211328

Alle meldingen aan de vereniging, zoals: aanmelden, nieuwe leden, verhuizen, opzeggen, jubilea, ziekte en overlijden.

Mutsaersstraat 38

5262 JB VUGHT

om te mailen: secretaris@vopet.nl

tel. 073-6566744

Burg. Dekkingstraat 28

2959 BD STREEFKERK

Om te mailen penningmeester@vopet.nl

0184-681705

 

De voorzitter onderhoudt contacten met het Regiment Genietroepen en vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, alsmede de ledenadministratie

 

Voor alle financiële zaken. Rekeningnummer bij de RABObank: 39.76.17.534 t.n.v. VOPET. Ten behoeve van onze leden in het buitenland, IBANnummer NL 74 RABO 0397617534, BIC RABONL2U.
     
REDACTEUR ALGEMEEN LID  
     
Dhr. J.den Haan Dhr. A.A. van Loon (Adrie) Dienstplichtig korporaal schipper, lichting 61 - 5  

Penant 25

1834 TK SINT PANCRAS

tel: 072-5614071

Om te mailen: redacteur@vopet.nl

Aloysiushof 60

4731 PL OUDENBOSCH

tel: 0165 - 321 595

 

 

 

 

De redacteur verzorgt de redactie van het verenigingsblad "De Pontonnier"

 

2e Vertegenwoordiger in het Veteranen Platform, ziekenbezoek en algemene zaken.