Nieuws

Archief
 • Herdenking in Dordrecht, 11 mei 2024

  Zaterdag 11 mei kwamen de leden, alsmede een aantal genodigden in Dordrecht bijeen, om degenen te herdenken, die tussen 10 en 14 mei 1940 zijn gesneuveld bij de Duitse inval. De Erewacht werd gevormd door leerlingen van de VTO-Genie uit Vught. De muzikale omlijsting werd verzorgd door musici van de Garde Grenadiers en Jagers. Onderstaande foto's zijn van Ëlisabeth Smit, defensiefotograaf.

  door: Henk Becks op 18 mei

  Lees meer
 • Bijzonder appèl 105 Waterbouwcie

  Op woensdag 16 december is in de namiddag een bijzonder appel gehouden aan het Engelense Gat. Sommige militairen kregen een tevredenheidsbetuiging; een tweetal medewerkers werd bevorderd, waarbij de nieuwe strepen werden nagemaakt en afgespoeld, terwijl de bevorderden het pontonnierslied mochten zingen. De commandant majoor Wietse Tjeerdsma had het bestuur van de VOPET uitgenodigd om bij de diploma-uitreiking te zijn voor degenen, die geslaagd waren voor hun pontonniersexamen. Het bestuur heeft die uitnodiging graag aanvaard. (foto's Joop den Haan).

  door: Henk Becks op 17 december

  Lees meer
 • Reünie Genieduikers

  Op 2 juli 2022 wordt weer een lustrumviering gehouden van de (oud)duikers van het regiment Genietroepen. Reserveer deze datum alvast in uw agenda !!!  Deelname voor iedereen die ooit Genieduiker is geweest of direct samengewerkt heeft met de Genieduikers, als schipper, duikziekenverpleger, duikerhelper etc. Zie ook: http://reuniegenieduikers.nl/

  door: Henk Becks op 06 december

  Lees meer
 • Postume onderscheiding voor Michiel Vrolijk

  Afgelopen vrijdag is de heer Michiel Vrolijk postuum onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis. De heer Vrolijk gaf op 25 augustus 1939 gehoor aan de voormobilisatie van het Nederlandse leger. Als dienstplichtig militair, afkomstig van lichting 1926 diende hij bij de 1e Depot Compagnie Pontonniers en de 2e Depot Compagnie Pontonniers te Dordrecht. Op 12 april 1940 werd hij overgeplaatst naar de Pontonafdeling Hoofdkwartier Veldleger (P.A. H.K.V.).

  door: Henk Becks op 04 oktober

  Lees meer
 • Walk 4 Veterans

  Op zaterdag 11 september is het zover: de afsluiting van de 8e editie
  van de Walk4Veterans! 
  De Walk4Veterans is dé sponsorloop voor projecten voor militairen en
  veteranen. En gelukkig kunnen we dit jaar weer afsluiten met een
  gezamenlijke loop.

  Er kan gekozen worden voor 5, 10 of 20 kilometer. Bij inschrijving
  ontvangt iedere deelnemer een lekker kopje koffie of thee waarna men op
  pad gaat over de prachtige Utrechtse Heuvelrug. De 10 en 20 kilometer
  lopers hebben een rustpunt waar hen wat te eten en te drinken aangeboden
  wordt, de 5 kilometer lopers krijgen bij vertrek al wat lekkers mee. Bij
  terugkomst ontvangt iedere deelnemer een oorkonde en medaille. 
  Deelname kost € 5,- en komt geheel ten goede aan de mooie projecten
  die we voor deze editie uitgekozen hebben:

  -          Veteranenhulphond: een speciaal opgeleide hulphond die een
  veteraan met een post traumatisch stress stoornis helpt. Een veteraan
  met PTSS heeft vaak last van herbelevingen, angst-of woedeaanvallen,
  concentratieproblemen en nachtmerries. Een hulphond helpt hem/haar om
  weer rustig te worden of te blijven, maakt hem of haar wakker bij een
  nachtmerrie een trekt hem of haar weg uit een situatie waarin de
  veteraan zich niet fijn voelt. Kortom, een echt maatje voor 24/7!

  -          Veteranenlocatie Nieuw Balinge: bij een voormalig
  bunkercomplex in een stiltegebied, wordt gewerkt aan het bouwen van een
  historisch materialendepot. Bij dit project zijn nu 6 veteranen
  betrokken die hier een veilige plek vinden; een plek waar ze even kunnen
  ontsnappen aan de dagelijkse sleur, waar ze een luisterend oor vinden,
  een kop koffie kunnen drinken, kunnen wandelen of werken. Een plek van
  kameraadschap en zingeving!

  -          MissionKit: iedere militair die op missie gaat, krijgt een
  pakket mee. In dit pakket zitten o.a. dagboekjes, ansichtkaarten en een
  gedachten-en gebedenboekje. Het pakket is bedoeld om hen te laten zien
  dat er aan hen gedacht wordt en ook om de communicatie tussen thuisfront
  en uitgezonden militair te versterken.

  Deelnemers kunnen zich ook laten sponsoren voor hun deelname wat
  natuurlijk de opbrengst alleen maar vergroot! (dit is echter niet
  verplicht!).

  We zouden het geweldig vinden om, zoveel mogelijk wandelaars te mogen
  verwelkomen en willen u vragen om de Walk4Veterans nog een keer onder de
  aandacht van uw leden te willen brengen!

  Met vriendelijke groet,
  Lisette van Gemert
  Communicatie, administratie en relatiebeheer
  Hulp voor Helden  –  stichting KPPR
    [1]Prins Willem-Alexanderlaan 1429      -     7312 GB  Apeldoorn
  055 - 355 4039  |  www.hulpvoorhelden.nl [1]

  door: Henk Becks op 08 september

  Lees meer
 • Koninklijke onderscheiding Henk Becks

  Afgelopen maandag kwam burgemeester J. Mikkers van ’s-Hertogenbosch naar huize Becks om te vertellen, dat Henk was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Donderdag 29 april vond de officiële uitreiking plaats. Vanwege Corona mochten er géén gasten worden uitgenodigd. Ook vanwege de veiligheidsredenen mocht Gerrie Becks, de vrouw van Henk, de medaille opspelden. Wij feliciteren Henk van harte met deze welverdiende blijk van waardering voor alle activiteiten, die hij verricht voor meerdere verenigingen en instellingen.

  door: Hb op 29 april

  Lees meer
 • Herdenking Dordrecht 8 mei afgelast

  Vanochtend heeft het bestuur van de VOPET besloten om de voor 8 mei aanstaande geplande herdenking in Dordrecht af te gelasten. Wij hebben ons daarbij laten leiden door de landelijke voorschriften en de situatie met betrekking tot Covid-19
  .

  door: Henk Becks op 14 april

  Lees meer
 • Sponsor het regiment via Sponsorkliks

  Het Regiment ………….

  Brandewijn, uniformen, rozen, rouwkransen, magazine De Genist, geboorte geschenk, vlaggen, drukwerk en ga nog maar even door. Alles ter bevordering van Saamhorigheid en Kameraadschap. Niet alleen voor actief dienend militairen bij het Regiment, maar zeker ook voor onze oudgedienden!

  door: RA op 16 november

  Lees meer
 • Herdenking gesneuvelden Dordrecht 1940

  Indien er geen sprake zou zijn geweest van het coronavirus, zou aanstaande maandag 11 mei de herdenking plaatsvinden van de in mei 1940 gesneuvelde Pontonniers. Hoewel wij begrip hebben voor de situatie, blijven het jammer vinden, dat we niet bijeen konden komen. Het bestuur van de VOPET heeft er voor gezorgd, dat bij het monument een bloemstuk ligt, ter nagedachtenis.  Wij zullen hen nooit vergeten !!

  door: Henk Becks op 09 mei

  Lees meer
 • Defensiehaven Arnhem; IJssellinie

  OPROEP
  Komende maand wordt de Defensiehaven in Arnhem onder handen genomen door de gemeente.
  In de jaren ‘50’ van de vorige eeuw werd daar een drijvende stuw geplaatst door Waterstaat en de Genie om het water van de Nederrijn richting IJssel te stuwen en zo een inundatie te maken die de Russen moest vertragen of zelfs stoppen. 
  Het project wordt door de gemeente Arnhem grootschalig opgepakt met publieksinformatie via verschillende media.
  De organisatie is echter dringend op zoek naar oudgedienden.
  Het zou heel mooi zijn als er een of meerdere genisten gevonden worden die destijds in Arnhem dienden of die betrokken waren bij het ontwikkel of bouwtraject. 

  We hopen op veel reacties. U kunt zich als "getuige" aanmelden bij onze voorzitter, Henk Becks via henkbecks@gmail.com

  door: Henk Becks op 01 mei

  Lees meer
 • Herdenking Dordrecht 11 mei 2020 gaat niet door

  Geachte leden en andere geïnteresseerden.
  Helaas kan de herdenking, die gepland was voor maandag 11 mei in Dordrecht, géén doorgang vinden. We vinden het jammer, maar hebben begrip voor de maatregelen, die hiertoe geleid hebben. We hopen u volgend jaar op maandag 10 mei 2021 wèl in Dordrecht te mogen begroeten.

  door: Henk Becks op 31 maart

  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering 2019

      Op donderdag 3 oktober heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden op de Lunettenkazerne in Vught. We werden hartelijk ontvangen door het personeel van Paresto. Een aantal leden uit Zeeuws Vlaanderen had ook de moeite genomen om naar de vergadering te komen, om rond de klok van 16.00 uur enthousiast en bijgepraat de terugreis te aanvaarden. Ondanks een druk dagprogramma (aanmeren van een groot aantal nieuwe onderofficieren) hebben de regimentscommandant, de regimentsadjudant en de marketenster tijd vrijgemaakt voor onze leden. Vanzelfsprekend de laatste nieuwtjes verteld door de kolonel B. Valk en de tradities, uitgedragen door de adjudant P. van Gurp. Ook was de commandant van 105 geniecompagnie waterbouw de hele dag in ons midden.De vertegenwoordiging van het regiment wordt zeer op prijs gesteld en tekent de goede band van onze vereniging met het regiment in het algemeen en met C-105 in het bijzonder. De algemene ledenvergadering verliep voorspoedig en in goede sfeer. Terwijl de leden zich bezig hielden met de vergaderstukken, werden de partners geamuseerd met een Bingo-spel onder leiding van Elly van Loon. Na het officiële gedeelte was er weer tijd om gezellig samen te zijn en om van de warme maaltijd te genieten. Na de maaltijd gingen de leden naar de Genietuin voor de herdenking van de leden, die in het afgelopen jaar zijn overleden. De plechtigheid stond onder leiding van de compagnies sergeant-majoor G. Colijn. Deze zorgde voor een goed verlopen ceremonie, waarbij een belangrijke taak was weggelegd voor de Erewacht, gevormd door nieuwe Pontonniers van C-105. Het signaal Taptoe en het eerste couplet van het Wilhelmus werden gespeeld door de heer Bakker, lid van de Fanfare Bereden Wapens. We willen iedereen, die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze dag hartelijk bedanken.
  Graag bedanken wij ook het personeel van de Servicebalie, Paresto, Logistieke eenheid en de Transportgroep.   Voor de foto's (van Jan Oprel) kunt u klikken op de navolgende link.
  https://www.vopet.nl/fotos/55-2019-algemene-ledenvergadering

  door: Henk Becks op 07 oktober

  Lees meer
 • Herdenking Dordrecht, 11 mei 2019

  Op 11 mei jongstleden vond in Dordrecht weer de jaarlijkse herdenking plaats van de in mei 1940 gesneuvelde pontonniers. Vanwege problemen met de geheugenkaart van de fotograaf waren er problemen met het verzenden van de foto's. Gisterenavond zijn ze binnen gekomen. Bijgaand een compilatie van een waardige en ook gezellige dag. Vanzelfsprekend was het Regiment Genietroepen goed vertegenwoordigd. Ook waren de dames Mann en leden van de familie de Vries Lentsch aanwezig.Een compleet verslag van de dag komt in de zomereditie van "de Pontonnier

  door: Henk Becks op 17 mei

  Lees meer
 • Frans Zack overleden

  Zo juist het bericht ontvangen, dat ons zeer trouwe lid, Frans Zack, is overleden. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Annet, de kinderen, schoon- en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies..  Het correspondentieadres is: Jan Molenwerfstraat 33, 1624 TR te HOORN

  door: Henk Becks op 22 november

  Lees meer
 • 3e veteranenreünie 41 Pagnbat.

  Op vrijdag 24 augustus vindt op de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot de 3e veteranenreünie plaats van 41 Pagnbat.

  door: Hennie van Vliet op 21 juni

  Lees meer
 • Herdenking Dordrecht 2018

  Zaterdag 12 mei is de jaarlijkse herdenking geweest van hen, die sneuvelden bij de Duitse inval in mei 1940. Het was weer een plechtige gebeurtenis met ook ruimte voor gezellig samenzijn en uitwisselen van nieuwtjes. Graag willen we alle aanwezigen bedanken voor hun aandeel in deze herdenking. De muziek was stemmig en sfeervol, het ereveld was prachtig in orde, de bediening tijdens de ontvangst en de lunch was vriendelijk en gastvrij.

  door: Henk Becks op 16 mei

  Lees meer
 • Overlijden Jan Mosterd

  Gisteren bereikte ons het overlijdensbericht van ons lid Jan Mosterd. Hij is 25 april 2018 op 78 jarige leeftijd overleden. 
  De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 3 mei om 13.30 uur in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis. De begrafenis vindt plaats om 14.45 uur op de Nieuwe Begraafplaats, Hooge Zeedijk 100 te Maassluis. Dat Jan moge rusten in vrede. We wensen Anneke veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

  door: Henk Becks op 01 mei

  Lees meer
 • Piet en Johanna van Haaften 60 jaar getrouwd

   Overgenomen uit het Brabants Dagblad: De échte vonk kwam pas later. VLIJMEN - Piet van Haaften en Johanna van Haaften-Hartog vieren deze week hun diamanten bruiloft. Op 20 februari 1958 stapten ze samen in het huwelijksbootje. Piet (84) en Johanna (81) zijn van oorsprong allebei Zeeuwen. Piet woonde in Stavenisse, maar omdat daar niets te beleven was, fietste hij naar de woonplaats van Johanna: Sint-Maartensdijk. In een bioscoop in dit plaatsje leerden de twee elkaar kennen. Of het liefde op het eerste gezicht was? ,,In het begin vonden ze elkaar wel aardig, maar de vonk sprong pas na enkele ontmoetingen echt over", legt hun dochter uit. In de afgelopen zestig jaar verhuisden Piet en Johanna naar Vlijmen, kregen ze drie kinderen en negen kleinkinderen. Ook hebben ze veel door Europa gereisd. Oostenrijk was favoriet. Johanna vermaakt zich tot op de dag van vandaag nog met handwerken, Piet is altijd druk bezig geweest met verenigingswerk. Hij is erelid van de onderwatersportvereniging Amicus Aqua in Vlijmen én is lid van verdienste van de Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten (VOPET). Hij was hier beroepsmilitair en duikinstructeur.      

  door: Henk op 24 februari

  Lees meer
 • Familiedag Geniecompagnie 105 Waterbouw (07 oktober 2017)

  Vandaag, 7 oktober 2017, is het Familiedag geweest bij C105 Waterbouw. Tijdens een aanvangsappel werden de aanwezigen welkom geheten door de commandant majoor Koen van Dinter. Aan twee militairen werd een blijk van waardering uitgereikt. Twee militairen werden bevorderd. De sergeant-majoor van H. kreeg het erekoord van verdienste. Daarna begonnen de demonstraties tot ongeveer 15.00 uur. Tot die tijd was het redelijk droog gebleven. Na het eindappèl mochten de gasten nog gezellig bijpraten in de ontvangstruimte. Het was een gezellige en leerzame dag. Compagnie 105, hartelijk bedankt. Jullie zijn geweldige gastheren, sodeju. De bijgaande foto's zijn gemaakt door Jan Oprel. Voor meer foto's verwijzen we u naar de knop "foto's" in de kop van de pagina

  door: Henk Becks op 08 oktober

  Lees meer
 • Lichting 1952, Keizersveer

  In 1952 kwam Nico Vermeeren voor zijn dienstplicht in Keizersveer. Hij had daar goede contacten met ene Jan van de Velde(n) uit Zeeland (Bruinisse???). Bijgevoegd een foto van Nico en Jan, alsmede twee groepsfoto's uit dezelfde opkomst.

  door: Henk Becks op 04 oktober

  Lees meer